Allmänt om snöskotrar

Allmänt om snöskotrar

Stora delar av världen är under stora delar av året täckta av snö. I vissa delar av världen är det rent av snö jämnt. Sverige är ett av de länder där det finns mycket snö på vintrarna, särskilt i norra Sverige. Vi har också väldigt mycket skog i Sverige och det finns väldigt stora ytor där det inte går att ta sig fram med en bil eftersom det inte finns några vägar. För bara några hundra år sedan var det i stort sett omöjligt att ta sig till vissa delar av landet under vintern.

Som tur är har dock tekniken löst även detta. Tack vare den så kallade snöskotern. En snöskoter är en typ av fordon som istället för hjul använder sig av band. Den är särskilt designad för att köras i just snö vilket innebär att snöskotrar är ganska sällsynta i världen eftersom det i stora delar av världen förekommer väldigt lite snö eller ingen snö över huvud taget. I södra delarna av Sverige är det dock också ovanligt att man har snöskoter eftersom man ofta inte behöver färdas där det inte finns bilvägar.

I norra delarna av Sverige är det dock vanligt med snöskoter. Så pass vanligt att man ofta endast kallar dem för skoter, vilket ger helt andra konnotationer i andra delar av världen. Skoter brukar man nämligen oftast kalla en viss typ av moped. I norra Sverige är det dock vanligt att man skaffar sig en snöskoter istället för moped eftersom de ofta innebär en större frihet eftersom man kan ta sig överallt. Snöskotrar är ett terrängfordon och ett mycket effektivt sådant. Det används mycket på skidanläggningar och man kan ofta se snöskotrar åka i full fart rakt uppför en brant skidbacke.

Men snöskotrar används inte bara som ett hjälpmedel. Det är också något man använder som rekreation eller helt enkelt för att det är roligt. Det finns särskilda leder i skogen som är särskilt anpassade till just snöskoteråkning, dessa brukar kallas för skoterleder. Renskötseln skulle också vara väldigt svår att sköta under vintertid utan skotrar eftersom den ofta utförs på svåråtkomliga platser. Snöskotrar används också av till exempel polis, militär och servicefolk i områden där det finns mycket snö.

Man kan också ägna sig åt att sporta med snöskoter. Precis som med många andra fordon finns det en sport också inom snöskoter. Man kan tävla i till exempel trickhoppning, freestyle, skotercross och veterantävlingar.

Snöskotrar är alltså ett väldigt vanligt inslag i kalla delar av världen. De har dock inte förekommit särskilt länge. De började inte att serieproduceras förrän långt in på 1950-talet. De har dock utvecklats väldigt fort från att vara ganska långsamma och klumpiga till att bli mycket snabba och smidiga. De är till stor hjälp i snörika områden.

startit