Author: sebastian

En snöskoter är ett fordon avsett för att färdas på snö och is. Genom att sätta Snöblad på ATV kan man bygga en custom-snöskoter. Regler Snöskotern är som nämnt ett fordon vilket...

Read More
snöskoter

Om du äger en snöskoter är det obligatorisk att teckna trafikförsäkring. Försäkringen innebär att du får ersättning om du råkar ut för personskador eller skadar annans egendom vid olycka. Trafikförsäkring...

Read More
startit