Skoterförsäkring

snöskoter

Skoterförsäkring

Om du äger en snöskoter är det obligatorisk att teckna trafikförsäkring. Försäkringen innebär att du får ersättning om du råkar ut för personskador eller skadar annans egendom vid olycka. Trafikförsäkring ger ej ersättning vid skador på själva snöskotern.

I en halvförsäkring ingår många förmåner för den som vill värna om sitt fordon. Du får ersättning vid stöld, rån och eventuella försök till detta. Försäkringen täcker även skador på siktglas, eldsvåda (även kortslutningar) och rättsskydd vid brottmål och tvister. Utöver detta ingår även riskskydd om du mår psykiskt dåligt efter en olycka och behöver samtalsstöd. Riskskyddet omfattar även passagerare.

Genom att teckna helförsäkring får du utöver trafik- och halvförsäkring även vagnskadeförsäkring. I denna skoterförsäkring ingår skydd i fall av kollision, dikeskörning, vältning och om fordonet utsätts för vandalisering av utomstående.

startit