Tävling inom skotercross

Tävling inom skotercross

 

Man kan tävla i det allra mesta, och en väldigt kul typ av tävling är med just snöskoter. Sporten är inom Europa som störst i norden och då särskilt i Finland, Norge och Sverige. Den europeiska varianten skiljer sig något från den amerikanska motsvarigheten där man använder sig av mer extrema och korta banor. Man får i Amerika även använda sig av metalldubbar i skotermattan vilket inte är tillåtet i Europa.

I Sverige finns det ett nationellt idrottsförbund för skotercross som brukar förkortas till Svemo (Svenska motorcykel och snöskoterförbundet). Svemo är en del av det svenska riksidrottsförbundet och har ungefär 500 klubbar i Sverige, varav de flesta naturligt nog i Norrland. Svemo ser till att regler följs, de godkänner olika typer av banor samt ger ut licenser till både funktionärer och förare.

Inom skotercross tävlar man med många förare samtidigt, upp till 16 åt gången. Dessa kör sedan på en bana där antalet varv har bestämts i förväg. Man tävlar i olika klasser och det blir ofta trångt på banan. Banorna blir också ofta väldigt gropiga och slitna av allt åkande vilket gör att varven blir svårare och svårare ju längre man kommer.

startit